کد تخفیف ۲۵ درصدی تپسی ویژه مراجعه به مراکز اهدای خون می باشد.

سقف تخفییف ۵ هزار تومان .

مخصوص سفر رفت و برگشت.