با استفاده از این گد تخفیف ۳۰ درصد از هزینه ای سفر خود را نخفیف بگیرید.

لازم به ذکر است این کد برای ۱۰ هزار نفر اول می باشد.

سقف کد تخفیف ۳هزار تومان می باشد